ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 เพื่อคลายล็อกให้พรรคการเมืองดำเนินการด้านธุรการได้ ว่า ได้ให้โจทย์กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ไปพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว ตั้งแต่ก่อนการพูดคุยกับพรรคการเมือง และได้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาด้วยแล้ว แต่เมื่อมีการพูดคุยกับพรรคการเมือง จึงจำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับข้อเสนอ โดยเฉพาะการจะจัดทำไพรมารีโหวต ว่าจะเอาอย่างไร ก่อนให้ คสช.เป็นผู้ตัดสินใจ แต่ไม่จำเป็นต้องรีบมาก เพราะต้องการให้ กกต.ชุดใหม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า เพื่อความรวดเร็วในการทำไพรมารีโหวต  ตนได้ขอให้เขียนการทำไพรมารีโหวตไว้หลายแบบ   คือ

1.ไม่ต้องมี

2.ให้มีแบบเขต

3.แบบจังหวัด และ

4.แบบภาค

แต่ถึงอย่างไรยืนยันว่าไม่สามารถยกเลิกไพรมารีโหวตได้ เพราะจะขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ  ตนจึงได้ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปหาแนวทางว่า หากการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีไพรมารีโหวต จะทำอย่างไรให้สมาชิกพรรคการเมืองได้มีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญมาตรตรา 45  อย่างไรก็ตาม มองว่าการแก้ไขกฎหมายจะไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติ แต่ถ้าเขาเอากฎหมายมาวางอ่านพร้อมกันทั้งหมด จะเห็นว่าไม่มีความยุ่งยาก

เมื่อถามว่าหลัง กกต.ชุดใหม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ จะต้องดำเนินการเรื่องใดบ้าง นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ รัฐบาลไม่มีสิทธิ์เรียกมาคุย แต่หาก กกต. ต้องการมาพูดคุยถึงการดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่รัฐบาลได้ตกลงกับ กกต.ชุดเก่าไว้ ตนก็ยินดี หรือให้ตนไปพบ กกต. ก็อาจสะดวกกว่า