ที่ศาลาว่าการกลาโหม พล.อ.ต.รังสรรค์ เยาวรัตน์ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า นางอานา ลูซี เชนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน (H.E. Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen) ออท.สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่พัฒนามาด้วยดีและยาวนานครบ 60 ปีในปี 2562 โดยทั้งไทยและบราซิลต่างมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันในหลายด้านทั้งด้านการทหาร การค้า การลงทุน การเกษตร พลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงโอกาสในการติดตามและผลักดันความร่วมมือในมิติต่างๆ ผ่านเวทีการประชุม Political Consultations ไทย – บราซิล ที่จะมีขึ้นในห้วง ส.ค.61 และในโอกาสที่ไทยมีนโยบายการลงทุนที่สำคัญ โดยเฉพาะโครงการ EEC จึงเชิญชวนนักธุรกิจบราซิลเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งในอนาคตจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งระดับโลก