นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความเฟสบุ๊ค กล่าวถึงกรณีที่ตนเองนั้นได้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยระบุว่า “วันนี้ผมได้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ หนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น หัวข้อที่พูดคุยกันคือ “Defeating Goliath: Disruptive Forces in Thailand’s Political Economy” โดยมีนักศึกษาทั้งปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงนักวิชาการหลายท่านมาร่วมฟังด้วย

ยักษ์โกไลแอธในการเมืองไทยคืออะไร? มันคือกระแส โครงสร้างและพลังชนชั้นนำที่ขัดขวางประชาธิปไตยไทย คือการรัฐประหารซ้ำซาก คือการผูกขาดทางธุรกิจ คือรัฐราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งหมดนี้คือยักษ์ คือโซ่ตรวนที่ฉุดรั้งไทยไม่ให้เติบโตพัฒนาเต็มศักยภาพ

แล้วเดวิด ผู้พิชิตโกไลแอธ ในไทยคือใคร หรือคืออะไร เดวิดเป็นเด็กเลี้ยงแกะธรรมดาๆ ใช้อาวุธเรียบง่ายที่ดูไร้พลานุภาพอย่างลูกหิน ล้มยักษ์โกไลแอธที่น่าเกรงขามแต่อุ้ยอ้ายเชื่องช้าได้ เดวิดผู้จะมาพิชิตโครงสร้างอันไม่เป็นธรรมที่กดทับเศรษฐกิจและการเมืองไทย ไม่ใช่พรรคอนาคตใหม่ ไม่ใช่ธนาธร แต่คือประชาชนคนธรรมดาทั่วไป คนทุกคนที่กล้าจะลุกขึ้นมาบอกว่าพอกันทีกับอดีต พอกันทีกับการเมืองเก่า ถึงเวลาแล้วที่จะสร้างการเมืองใหม่ที่คนเท่ากัน สร้างรัฐบาลที่ปลดปล่อยศักยภาพประเทศไทยจากโซ่ตรวนวังวนความขัดแย้งและการผูกขาด

เดวิด เด็กเลี้ยงแกะธรรมดา ล้มยักษ์โกไลแอธได้ด้วยลูกหิน เราคนธรรมดาก็ล้มยักษ์ได้ด้วยการเลือกตั้งเช่นกัน”

[ล้มยักษ์ด้วยบัตรเลือกตั้ง]วันนี้ผมได้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ หนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น…

โพสต์โดย Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2018