นางสมพรรษ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจการธนาคารออมสินกลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด BREAK THE CORRUPTION “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งรัฐบาล ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ณ อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566