อย.ชวนส่งความสุขเพื่อสุขภาพ เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่

214

อย. ลงพื้นที่ห้างกูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานการจัดกิจกรรม เปิดเผยว่า อย. ขอให้เทศกาลปีใหม่นี้เริ่มต้นด้วยการให้ของขวัญปีใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้ากูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนที่ต้องการซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่หันมาให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยภาคอุตสาหกรรมมีการปรับสูตรให้มีปริมาณน้ำตาล โซเดียม และไขมันลดลง ตามเกณฑ์ ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวนมาก ให้ความร่วมมือในการจำหน่ายกระเช้าผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพดังกล่าว

สำหรับการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหาร รายละเอียดของอาหารที่จัดรวมไว้ ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า และเมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากออก เพื่อให้ผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุได้ หากจัดกระเช้าด้วยตนเอง อย. ขอแนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

คุณชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จำกัด กล่าวว่า กูร์เมต์ มาร์เก็ต ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภค โดยห้างเดอะมอลล์ทุกสาขาจะมีจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ ซึ่งภายในมีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนที่ท่านรัก

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการรับรองให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรมากถึง 14 กลุ่มอาหาร ได้แก่ อาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์นม อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม น้ำมันและไขมัน ขนมปัง อาหารเช้าธัญพืช ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ผลิตภัณฑ์จากปลาและอาหารทะเล และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ รวม 2,915 ผลิตภัณฑ์

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์