ในหลวง-พระราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9

443

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ในหลวง ร.9  ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เขตดุสิต

(5 ธันวาคม 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จ ฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพรอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต โดยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพสกนิกร ร่วมรับเสด็จฯ

ทั้งนี้ ในเวลา 15.45 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เขตดุสิต

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์