”ผอ.รร.วัดบวรมงคล“ จัดกิจกรรม ผ่านกระบวนการลูกเสือ ร่วมขับเคลื่อน สร้างความรัก และความภูมิใจ ในชาติประวัติศาสตร์ไทย

766

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2566 ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว หมู่บ้านโปรตุเกส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชาตรี จินดามณี ผูัอำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล เปิดเผยว่า โรงเรียนวัดบวรมงคล ร่วมขับเคลื่อน การสร้างความรัก และความภูมิใจ ในชาติไทย ประวัติศาสตร์ไทย ผ่านกระบวนการลูกเสือ ด้วยการจัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประวัติศาสตร์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2566

ผอ. รร.วัดบวรมงคล กล่าวว่า ลูกเสือและเนตรนารี ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ผ่านกิจกรรมเดินทางไกล การประกอบอาหาร ด้วย เครื่องครัวในอดีต การเรียนรู้ เกี่ยวกับการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ รวมถึงการใช้เงื่อน ในการสร้างบ้านแบบเรือนผูก

ทั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ ลูกเสือ และประวัติศาสตร์ เข้าด้วยกัน อีกทางยังใช้ กระบวนการ นวัตกรรม การบริหารจัดการค่าย ที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผล และความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ ”ผอ.ชาตรี กล่าว“

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์