นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวว่า จากรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน วันที่ 1 มกราคม 2561 เกิดอุบัติเหตุ 677 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 71ราย ผู้บาดเจ็บ 696 คน รวม 5 วัน เกิดอุบัติเหตุ 3,056 ครั้ง เมื่อเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน ลดลง 70 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 317 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,188 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ศรีษะเกษ 13 ราย บาดเจ็บสูงสุด คือ อุดรธานี 118 คน  ทั้งนี้ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เมาสุรา ร้อยละ 46.04 รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 24.71 และจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบมีผู้ขับขี่ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ดื่มสุรา763 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ของผู้ขับขี่ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด

ทั้งนี้ ประชาชนเริ่มเดินทางกลับเข้าทำงานหลังวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ จากปีที่ผ่านมาพบผู้บาดเจ็บจากการจราจร จากการหลับใน เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ เกิดอาการง่วงนอน หรือมีอาการเมาค้างจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อการขับขี่พาหนะ ทำให้ประสาทสัมผัสช้าลง การตัดสินใจผิดพลาด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงขอย้ำเตือนผู้ขับขี่ให้เตรียมร่างกายให้พร้อมเดินทาง หากระยะทางไกลควรมีผู้ผลัดเปลี่ยนขับรถ หรือแวะพักตามจุดพักรถ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรขอความช่วยเหลือ ที่หมายเลข 1669 ได้ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง