ไทยประกันชีวิตมุ่งพัฒนาธุรกรรมออนไลน์เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า

144

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่อง เพิ่มบริการทำธุรกรรมออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต และเว็บไซต์ไทยประกันชีวิต iService รวมถึงการสแกนคิวอาร์โค้ด / บาร์โค้ด ในใบแจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกันภัย หรือบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย เพื่อชำระเบี้ยฯ ผ่าน Mobile Banking และจุดรับชำระเงินที่ครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ เซเว่นอีเลฟเว่น / เคาน์เตอร์เซอร์วิส / ไปรษณีย์ไทย และจุดชำระเงิน Mpay Station
นอกจากนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการชำระเงิน และป้องกันปัญหาเอกสารการชำระเบี้ยฯ สูญหาย ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ สามารถสมัครใช้บริการรับหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ หรือ e-Receipt ได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต หรือเว็บไซต์ไทยประกันชีวิต iService