วันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. “ครบรอบ 47 ปี”หลอมรวมจิตใจ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยจากยาเสพติด”

191

วันที่ 16 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ซึ่งในปีนี้  ถือเป็นการครบรอบ 47 ปี โดยในทุกๆ ปี จะมีการจัดงานเพื่อระลึกถึงความสำคัญของหน่วยงาน และเป็นการหลอมรวมจิตใจของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ทุกระดับ ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด และเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

สำหรับในวันนี้ (16 พฤศจิกายน 2566) ช่วงเช้า พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ได้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ พิธีสักการะพระพุทธชนาภิบาลทศพลญาณมุนี พระพุทธรูปประจำสำนักงาน ป.ป.ส. พิธีสักการะท้าวมหาพรหมทิพยจักร และพิธีสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์ ถือเป็นสิริมงคลกับสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นอย่างยิ่ง ต่อจากนั้น สำนักงาน ป.ป.ส.ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินขบวณรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ภายใต้แนวคิด“ยาเสพติดกลัวอะไร ? ครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็ง” ผ่านสื่อสนับสนุนผ้ากันเปื้อนแจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386  เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสยาเสพติดมากขึ้น จำนวนกว่า 200 ร้าน ณ ชุมชนตลาดศรีวนิช ดินแดง ซึ่งอยู่บริเวณหน้าสำนักงาน ป.ป.ส.


นอกจากนี้ พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ฯ ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 46 ราย และพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถหลักสูตรอินทรีย์ 19 สำหรับเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ประกอบคุณงามความดี เสียสละ อุทิศตนให้กับสำนักงานฯ จำนวน 15 ราย ถือเป็นความน่าภาคภูมิใจของสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นอย่างยิ่ง และในช่วงเวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยอดีตเลขาธิการและผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบการก่อตั้งสำนักงานฯ อย่างคับคั่ง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มแห่งความยินดีและความอบอุ่นตลอดทั้งงาน โดยในตอนท้าย พล.ต.ท. ภาณุรัตน์  หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ส. คนที่ 20 ได้เป็นผู้แทน สำนักงาน ป.ป.ส. ในการมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปภัมภ์จำนวน 150,000 บาท พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า “เนื่องในวันครบรอบปีที่ 47 ของการก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ผมขอขอบคุณประชาชนและหน่วยงานภาคีทุกท่าน ที่ได้ร่วมแสดงความยินดีและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด

ในปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการดำเนินการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้เห็นผลภายใน 1 ปี โดยเราจะเน้นการนำผู้เสพ/ผู้ป่วยจิตเวช เข้าสู่กระบวนการบำบัด ข้าราชการต้องทำงานจริงจังมากขึ้น จะอยู่แต่ในห้องแอร์ไม่ได้ ต้องลงพื้นที่ ค้นหา ผู้ติดยาเสพติด โดยชุมชนต้องมีส่วนช่วยกัน เข้มแข็ง ลุกขึ้นมาสู้กับยาเสพติด ถ้าชุมชนเข้มแข็ง ยาเสพติดจะลดลง สิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนคือ เรามีข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่พร้อมจะคุ้มคลั่ง อยู่แล้วกว่า 32,000 คน  โดยมี 7,000 คน  ที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะนำเข้าสู่การบำบัด 30 จังหวัด 85 อำเภอ (Quick WIn) เริ่ม 1 ธ.ค. นี้  นอกจากนี้ ในแง่ของ Supply Side เราจะใช้มาตรา 5 (10) กำหนดพื้นที่ควบคุมพิเศษ และมีแผนจะก่อตั้ง หน่วยบัญชาการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ทั้งทางภาคเหนือและอีสาน ซึ่งเป็นการซีลพื้นที่ไม่ให้ยาเสพติดทะลักเข้ามา นอกจากนี้ เราจะสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ตั้งโต๊ะข่าวยาเสพติด เพื่อใช้ข้อมูล และตั้งยุทธการเด็ดปีกพ่อค้ารายย่อยในพื้นที่ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ให้สัญญาว่าจะยังคง “มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” เพื่อให้ประชาชนคนไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไปครับ

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์