“ครบรอบ 47 ปี” วันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. หลอมรวมจิตใจ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยจากยาเสพติด”

336

วันที่ 16 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ซึ่งในปีนี้ ถือเป็นการครบรอบ 47 ปี โดยในทุกๆ ปี จะมีการจัดงาน เพื่อระลึกถึงความสำคัญของหน่วยงาน และเป็นการหลอมรวมจิตใจของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ทุกระดับ ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด และเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

สำหรับในวันนี้ เมื่อช่วงเช้า พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ได้ร่วมพิธีสักการะพระพุทธชนาภิบาลทศพลญาณมุนี พระพุทธรูปประจำสำนักงาน ป.ป.ส.
พิธีสักการะท้าวมหาพรหมทิพยจักร และพิธีสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์ ถือเป็นสิริมงคลกับสำนักงาน ป.ป.ส.เป็นอย่างยิ่ง จากนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมเดินขบวณรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ภายใต้แนวคิด “ยาเสพติดกลัวอะไร? ครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็ง” ผ่านสื่อสนับสนุน
ผ้ากันเปื้อนแจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหาร/เครื่องดื่ม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสยาเสพติดมากขึ้น จำนวนกว่า 200 ร้าน ณ ชุมชนตลาดศรีวนิช ดินแดง ซึ่งอยู่บริเวณหน้าสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งสามารถส่งต่อความดีงามและความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 46 ราย และพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถหลักสูตรอินทรีย์ 19 จำนวน 15 ราย โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตเลขาธิการและผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมแสดงความยินดี และยังมีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบดังกล่าวอีกด้วย และในท้ายที่สุด เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปภัมภ์จำนวน 150,000 บาท

พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ส. คนที่ 20 กล่าวว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มุ่งเน้นการนำผู้เสพเข้ากระบวนการบำบัด การสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่ประเทศ การปราบปรามกลุ่มนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมและเสริมสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งการทำงานอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ให้สัญญาว่าจะยังคง “มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” เพื่อให้ประชาชนคนไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนครับ”

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์