ผบ.ทบ. เยี่ยมชายแดนกองกำลังสุรสีห์ มอบแนวทางชายแดนมั่นคงด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วน

130

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก นำคณะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของกองกำลังสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี โดยผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้รับฟังบรรยายสรุปและมอบนโยบายให้กับกองกำลังสุรสีห์ รวมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติราชการสนาม ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังศูนย์ประสานงานความมั่นคง มณฑลทหารบกที่ 17 และศูนย์ประสานงาน กองพลทหารราบที่ ๙/กองกำลังสุรสีห์ โดยได้รับฟังการปฏิบัติงานของศูนย์ ที่ดำเนินการประสานงานด้านความมั่นคงร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด, การร่วมเฝ้าตรวจลาดตระเวน ช่องทางชายแดนและแนวธรรมชาติต่างๆ และการจัดกิจกรรมต่างๆ

     โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ขอบคุณกำลังพล ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลประชาชนในห้วงที่ผ่านมาร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยได้มอบนโยบายให้วางกรอบการทำงาน และบูรณาการร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง รวมทั้งให้เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผ่านเครือข่ายของหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมเฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง

     สำหรับในช่วงบ่าย ผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้เดินทางไปยังช่องทางพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่มีพื้นที่ฝั่งตรงข้ามคือ จ.ทวาย ภาคตะนาวศรี สหภาพเมียนมา แต่ทางการเมียนมาได้กำหนดให้ปิดช่องทางผ่านเข้าออกด่านชายแดนตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังบรรยายสรุปของหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ และร่วมตรวจภูมิประเทศทางบก พร้อมมอบนโยบายให้กำลังพลกองกำลังสุรสีห์ในพื้นที่บ้านพุน้ำร้อน ซึ่งถือเป็นรั้วของชาติด้านตะวันตก ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการผ่านเข้าออกทุกช่องทาง เน้นย้ำการตรึงแนวชายแดน จากยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบเล็ดลอดเข้าสู่พื้นที่ตอนใน รวมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังพลแนวด่านหน้า เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานด้วย


     นอกจากภารกิจการเยี่ยมกองกำลังสุรสีห์แล้ว ผู้บัญชาการทหารบกยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน โดยได้นำคณะลงพื้นที่มอบจักรยาน อุปกรณ์กีฬาและถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดน้ำพุร้อนรัตนคีรี เพื่อร่วมดูแลเยาวชนอนาคตของชาติ ให้ได้รับโอกาสในการฝึกฝนทักษะ เพิ่มความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม รวมทั้งผู้บัญชาการทหารบกยังได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่สมัครทหารออนไลน์ในพื้นที่ และเน้นย้ำให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่มีความสนใจ สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับใช้ประเทศชาติ เข้ามาเป็นครอบครัวของกองทัพบก

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์