ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก/ประธาน TBC ฝ่ายไทย ประสาน ผบ.บก.ยศ.ท่าขี้เหล็ก ผู้แทนฝ่ายเมียนมา เตรียมช่วยเหลือคนไทย 41 คน จากพื้นที่ขัดแย้งในเมียนมา กลับไทย

116

ตามที่ กองทัพบก ได้รายงานความคืบหน้า การช่วยเหลือคนไทยที่ถูกล่อลวงไปทำงานในเมืองเล้าก์ก่าย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถึงกระทรวงกลาโหม โดยมีแผนจะรับตัวคนไทย จำนวน 41 คน จาก จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กลับประเทศไทย ซึ่งการประสานการช่วยเหลือดังกล่าว กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ และกองทัพบก ได้ใช้ความสัมพันธ์อันดีของอดีตผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ร่วมประสานกับฝ่ายเมียนมา จากการประสานดังกล่าวทำให้ฝ่ายเมียนมาตอบรับที่จะให้การช่วยเหลือคนไทย จำนวน 41 คน ซึ่งในส่วนของสถานทูตไทยในกรุงย่างกุ้ง เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในการส่งตัวคนไทยกลับ โดยจะส่งกลับผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้กับ กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

กองพลทหารม้าที่ 1/กองกำลังผาเมือง ในฐานะเป็นหน่วยรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จึงได้มอบหมายให้ พันเอก ณฑี ทิมเสน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง และประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (TBC) ฝ่ายไทย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการรับตัวคนไทยกลับประเทศไทย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ต่อมา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา พันเอก ณฑี ทิมเสน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ในฐานะ ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (TBC) ฝ่ายไทย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้เดินทางไปพบปะกับ พันเอก ตู๋ล่า ส่อ วิน โซ ผู้บังคับการกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย (TBC) ฝ่ายเมียนมา จังหวัดท่าขี้เหล็ก ณ กองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อประสานแนวทางความร่วมมือ และขั้นตอนการปฏิบัติในการรับตัวคนไทย เดินทางกลับประเทศไทย ผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ต่อไป

โดยผลการประสาน ฝ่ายเมียนมาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ปัจจุบันคนไทยทั้ง 41 คน (ชาย 22 คน, หญิง 19 คน) เดินทางถึง เมืองเชียงตุง และพักที่เมืองเชียงตุง หากเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายเมียนมาแล้ว จะส่งตัวมายังกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก จังหวัดท่าขี้เหล็ก เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายไทย

     สำหรับกำหนดการ ฝ่ายเมียนมาจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด และจะแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบต่อไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์