รร.พระหฤทัยคอนแวนต์ฯแจ้งปิดรับบริจาคช่วยเหลือครอบครัว”ครูเจี๊ยบ”

96

รร.พระหฤทัยคอนแวนต์ แจ้งปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัว”ครูเจี๊ยบ”เหยื่อนักเรียนช่างกลไล่ยิงกันย่านคลองเตย โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีครอบครัวโดยตรง

วันที่ 15 พ.ย.66 ซิสเตอร์ ดร.สุรีย์พร ระดมกิจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ออก ประกาศ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

เรื่อง เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคุณครูศิรดา สินประเสริฐ (ครูเจี๊ยบ)จากเหตุการณ์อันเศร้าสลดที่ครูศิรดา สินประเสริฐ (ครูเจี๊ยบ) ครูของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์เสียชีวิตลงจากการถูกลูกหลงของการยิงนักศึกษาที่คลองเตย อันทำให้ครอบครัวของครูเจี้ยบต้องขาดเสาหลักลงอย่างกะทันหัน โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์จึงมีการแจ้งกับบุคลากรเป็นการภายในเพื่อขอรับบริจาคจาก เพื่อนครูและบุคลากรในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของครูเจี๊ยบ แต่เนื่องจากมีบุคคลภายนอกและผู้มีน้ำใจดีหลายท่าน ได้ทราบข่าวการรับบริจาคดังกล่าวทั้งจากสื่อมวลชนและญาติมิตร จึงทำให้มีผู้บริจาคเข้ามาผ่านบัญชีโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ในนามของคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายของ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ขอขอบพระคุณในความมีเมตตาจิต ความมีน้ำใจที่มีต่อครอบครัวของครูเจี๊ยบ
ขอพระหฤทัยทรงอำนวยพระพรในความมีน้ำใจดีของทุกท่าน

หลังจากนี้โรงเรียนขอประกาศปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวครูเจี๊ยบ ผ่านบัญชีของโรงเรียน แต่หากท่านใดยังมีความประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของครูเจี๊ยบต่อไป ขอให้โอนผ่านบัญชี คุณแม่ของครูเจี๊ยบโดยตรง ชื่อบัญชี นางมณี สินประเสริฐ เลขที่บัญชี 730-0-59661-4 ธนาคารกรุงไทยสาขาสองพี่น้อง

สำหรับยอดเงินบริจาค จากบุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน รวมถึงจากผู้มีน้ำใจดีภายนอก
โรงเรียน ที่บริจาคเป็นเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ หลังจากนี้โรงเรียนจะขอสรุปยอดเงินบริจาคที่ทุกท่นได้ร่วมบริจาคผ่านโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ และประกาศแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ภายหลัง และทางโรงเรียนจะนำเงินจำนวนนี้ไปมอบให้กับคุณพ่อ คุณแม่ของครูเจี๊ยบ โดยตรง ขอกุศลบุญที่ทุกท่านประกอบในครั้งนี้ จงส่งผลดลบันดาลความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์พรแก่ทุกท่านตลอดไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์