รพ.ตำรวจออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพครอบครัวตำรวจ 8-9พ.ย.นี้

924

โรงพยาบาลตำรวจ บูรณาการหน่วยงานในสังกัดออกหน่วยบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ตำรวจและครอบครัว ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2566 ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น พลตำรวจโท ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ รักษาราชการเเทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพแก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานได้มีบริการทางการแพทย์ อาทิ

(1) กลุ่มงานอายุรกรรม : ให้บริการคัดกรองความเสี่ยงทางหัวใจ โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และคลื่นเสียงความถี่สูง เป้าหมายกลุ่มฝ่ายปฏิบัติการด้านยุทธการณ์ต่างๆ อาทิ ชุดหนุมาน/คอมมานโด หรือผู้มีความเสี่ยงอื่นๆ จำนวน 50 คน (ช่วงเช้า 30 คน/ช่วงบ่าย 20 คน)
(2)​ กลุ่มงานศัลยกรรม : ให้บริการตรวจคัดกรองเส้นเลือดโป่งพองช่องท้อง/ตรวจหลอดเลือดส่วนปลายเป้าหมายข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ที่อายุเกิน 50 ปี จำนวน 50 คน (ช่วงเช้า 30 คน/ช่วงบ่าย 20 คน )
(3) ศูนย์ PIMs : การฝึกอบรม CPR จำนวน 2 รอบ คือ 10.00 น. (16 คน) และ 13.00 น. (16 คน)
(4)​ กลุ่มงานจิตเวช : การฝึกอบรมสัมมนา “ครูแม่ไก่” เพื่อไปสอนบุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 5 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง (ช่วงเช้า 3 รอบ/ช่วงบ่าย 2 รอบ) รอบละ 20 คน
(5)กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู : ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาอาการปวดกล้ามเนื้อ จำนวน 50 คน (ช่วงเช้า 30 คน/ช่วงบ่าย 20 คน)
(6)กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ : ให้บริการตรวจความแข็งเเรงของกล้ามเนื้อ จำนวน 50 คน (ช่วงเช้า 30 คน/ช่วงบ่าย 20 คน)
(7)กลุ่มงานตา : การตรวจวัดความดันลูกตา/ตรวจ Slit Lamp จำนวน 50 คน (ช่วงเช้า 30 คน/ช่วงบ่าย 20 คน )
(8)กลุ่มงานเภสัชกรรม : จ่ายยา และให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา
(9) กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว : ให้บริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 100 คน (ช่วงเช้า 50 คน/ช่วงบ่าย 50 คน )
(10) กลุ่มงานโภชนาการ : ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ (สำหรับผู้ที่สนใจ) จำนวน 40 คน (ช่วงเช้า 24 คน/ช่วงบ่าย 16 คน )
(11) กลุ่มงานทันตกรรม : ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน จำนวน 20 คน (ช่วงเช้า 12 คน/ช่วงบ่าย 8 คน)

      ซึ่งในวันนี้ ได้มีข้าราชการตำรวจ และครอบครัวให้ความสำคัญ และเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ จนครบตามจำนวนที่กำหนด โดยผู้ที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพครั้งนี้ หากตรวจพบความผิดปกติของร่างกาย ทางโรงพยาบาลตำรวจ พร้อมเร่งดำเนินการเพื่อให้เข้ารับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลตำรวจทันที

สำหรับการดำเนินการโครงการบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ตำรวจและครอบครัว นั้น รักษาราชการเเทนนายแพทย์ใหญ่ฯ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของพลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพของข้าราชการตำรวจและครอบครัวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นความเป็นหนึ่งเดียว มีความสมานสามัคคีภายในองค์กร รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่องทางในการให้บริการสุขภาพไปยังเพื่อนๆ ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง จนนำไปสู่ความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ กิจกรรมการออกหน่วยบริการทางการเเพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ นั้น จะได้มีการขยายโครงการไปทั่วประเทศตามความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่มีความพร้อมเพื่อประโยชน์ ในการบริการทางการแพทย์อย่างแท้จริง โดยที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลตำรวจได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจและให้บริการด้านการแพทย์แก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยมี โรงพยาบาลในสังกัด คือ พื้นที่ภาคเหนือ ได้เเก่ โรงพยาบาลค่ายดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จังหวัดยะลาที่ได้มีการออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ทั้งนี้ สำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ช่องเฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงพยาบาลตำรวจหรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2076000 เเละ ทางสายด่วนสุขภาพจิต หมายเลข 081-9320000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์