ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี สานต่อ Fun for Fin “เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น”
ปีที่ 2 มุ่งมั่นจุดประกายเยาวชนเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน
พร้อมนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน

204

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชนเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทย เดินหน้าสร้างพื้นฐานความรู้ทางการเงินให้กับเด็กไฟ-ฟ้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Fun for Fin “เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น” ปีที่ 2 ร่วมกับ W Academy สร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบ Play-based Learning เรียนรู้ผ่านการเล่น เปลี่ยนให้เด็กไทยใช้จ่ายอย่างมีวินัย ไม่เกินตัว ออมเงินสม่ำเสมอ ตอกย้ำปรัชญา Make REAL Change เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้ากิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า โครงการ Fun for Fin “เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น ” เป็นการต่อยอดปรัชญาการทำงานของทีทีบีที่ต้องการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินให้เด็กเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่าไปสอนเมื่อสาย โดยกระแสตอบรับดี สะท้อนได้จากการมีส่วนร่วมและผลลัพธ์ที่เด็ก ๆ ได้นำความรู้ไปใช้จริง เช่น การเก็บออม การทำบัญชีรายรับและรายจ่าย เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมมีวินัยในการใช้จ่าย รวมถึงมีการวางแผนการเงิน เพื่อนำทางไปสู่เป้าหมายที่ไม่ยากเกินไป นอกจากนี้ เด็กยังนำความรู้ไปจุดประกายให้ครอบครัวมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ช่วยลดภาระต่อสังคม และลดความเหลื่อมล้ำในอนาคต เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กในชุมชนครอบครัวมีรายได้น้อย

“เรื่องเงินเป็นเรื่องของทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรม จึงต้องการสร้างการรับรู้ให้เด็ก ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนวัยทำงาน ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินตั้งแต่วัยเด็กและช่วยให้ทุกคนมีชีวิตทางการเงินที่ดีได้เร็วขึ้น ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี จึงเดินหน้าจุดประกายความรู้ทางการเงินให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ Fun for Fin ปีที่ 2 ได้ร่วมกับทีมงาน W Academy ออกแบบหลักสูตรให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ช่วยให้จดจำแนวคิดได้ง่าย สามารถนำติดตัวไปใช้ในชีวิตจริง”

นายศุภฤกษ์ ปิติธรรมภรณ์ Co-founder W Academy กล่าวว่า การเงินเป็นเรื่องของวินัยจึงควรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก และยิ่งรู้เร็วจะยิ่งได้เปรียบ ซึ่งความรู้ทางการเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะให้เด็กเรียนรู้ แต่การนำเสนอต้องทำให้เด็กสนใจ เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข ที่สำคัญต้องนำไปใช้จริง โดยเทคนิคของ W Academy จะยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง สร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบ Play-based Learning เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและลงมือทำจริง ส่วนเนื้อหาที่ต้องอธิบายจะคัดเฉพาะแก่นความรู้จริง ๆ ใช้ภาษาง่าย ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดตลอดเส้นทางการเรียนรู้ของเด็ก ๆ คือ การตัดสินใจทางการเงินมีเหตุผลมากขึ้น และรู้ว่าก่อนตัดสินใจต้องเริ่มต้นคิดจากมุมมองไหน

“เราหวังว่าเด็กจะนำความรู้ไปใช้บริหารเงินในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเรื่องรายจ่าย ซึ่งมีเครื่องมือให้เด็กวางแผนตั้งเป้าหมายการออม และงบประมาณการใช้จ่าย เพื่อช่วยลดภาระให้ครอบครัว ส่วนระยะยาวอยากเห็นการต่อยอดไปหารายได้ที่มีหลายรูปแบบ โดยเราสอนให้เด็กเห็นข้อดีและข้อเสียของรายได้ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย เมื่อก่อนเด็กคิดแค่มีทักษะแบบนี้ต้องทำอาชีพไหน แต่ไม่ได้มองว่ารูปแบบรายได้เหมาะกับพื้นฐานครอบครัวหรือไม่ ผมมองว่าการศึกษาไทยควรมีวิชาการเงิน หรือมีตัวกลางให้ความรู้อย่างจริงจัง ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ตั้งแต่เด็ก เพื่อให้รู้ถึงประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตจริง”

ด้านน้องเอิร์น – วรนิษฐา มีกำปัง เด็กไฟ-ฟ้า จากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ บอกว่า โครงการ Fun for Fin สอนให้รู้เรื่องการเงินแบบสนุก เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง โดยสาเหตุที่สนใจเข้ามาเรียน เพราะอยากเก็บเงินซื้อของที่อยากได้ด้วยตัวเอง ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว และต้องการเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคต ยิ่งตอนนี้มีแผนที่จะขายของออนไลน์ด้วย จึงรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้ ซึ่งประโยชน์ที่ได้แน่ ๆ เรื่องการออมเงิน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่ทำให้สามารถเก็บเงินซื้อของได้ด้วยตัวเอง และจะนำไปสอนน้องชายด้วย เพราะมีความสำคัญมาก ทำให้เห็นชัดว่าใช้เงินไปกับอะไรบ้าง เป็นเหมือนข้อมูลเตือนให้คิดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

“การเรียนรู้เรื่องการเงินมีประโยชน์มากกว่าที่คาดหวังไว้มาก เมื่อก่อนอยากได้ของราคา 200-300 บาท หนูยังเก็บเงินซื้อไม่ได้เลย แต่ตอนนี้ของราคาหลักพันก็เก็บเงินซื้อเองได้แล้ว โดยแบ่งเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากพ่อแม่มาเก็บออม ซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ที่สำคัญต้องทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จะเป็นตัวช่วยให้เห็นว่าเราใช้จ่ายอย่างไร โดยบัญชีของหนูเงินจะหมดไปกับของกินเยอะที่สุด ฝากถึงเพื่อน ๆ ถ้าอยากจะมีเงินเก็บ หรือมีเป้าหมายอยากซื้อของโดยไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ลองมาเรียนรู้ดู เพราะช่วยให้เก็บเงินได้จริง ๆ หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องยาก แต่อยากให้มาลองดูก่อน”

น้องไนซ์-ชัชญา ภัทรวดี เด็กไฟ-ฟ้า ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี บอกว่า
“ในแต่ละวันทุกคนต้องใช้จ่ายเงิน หากไม่มีความรู้อาจจะเจอปัญหาติดขัดได้ ซึ่งก่อนหน้านี้หนูมีความรู้เรื่องเงินน้อยมาก รู้จักแค่การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป โดยที่มาเรียนในครั้งนี้คาดหวังว่าจะทำให้มีวินัยออมเงินได้มากขึ้น เพื่อช่วยลดภาระของครอบครัว แต่หลักสูตรนี้ตอบโจทย์มากกว่าที่คาดหวัง เพราะได้เรียนทั้งเรื่องการออม การลงทุน การวางแผนบริหารเงิน รวมถึงรูปแบบรายได้จากอาชีพต่าง ๆ ตอนนี้รู้สึกภูมิใจที่เราออมเงินได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อพ่อแม่ให้เงินมาก็ไม่เคยวางแผน พอได้มาเรียนแล้วทำให้รู้ว่าเราต้องคำนวณงบประมาณการใช้จ่ายให้ดี มีการแบ่งสัดส่วนการออมชัดเจนมากขึ้น แม้บางทีจะไม่ได้เป็นไปตามแผนทั้งหมด คิดว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องยากถ้าเปิดใจและสนใจจริง ๆ ซึ่งทุกคนต้องใช้เงิน ถ้าไม่เรียนรู้จะใช้แบบไม่มีการวางแผนที่ดีอาจเกิดปัญหาตามมา ดังนั้น ถ้าทุกคนได้เรียนรู้ เชื่อว่าการเงินของทุกคนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ”

ปิดท้ายที่นายพงศธร อัครเมธานนท์ เด็กไฟ-ฟ้า ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี บอกว่า มีความสนใจเรื่องการทำธุรกิจอยู่แล้ว และในชีวิตประจำวันทุกคนต้องใช้เงินอยู่แล้ว เมื่อรุ่นน้องเล่าให้ฟังว่าโครงการ Fun for Fin เรียนสนุกและนำความรู้มาใช้ได้จริง จึงสมัครเข้ามาเรียน โดยประโยชน์เรื่องแรกที่ได้รับคือ การออมเงินไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น หรือซื้อของที่อยากได้ ซึ่งก่อนหน้านี้อยากออมเงินให้ได้เยอะ ๆ แต่ทำไม่ได้ เนื่องจากไม่มีวินัย แตกต่างจากตอนนี้ที่สามารถออมเงินได้ตามเป้าหมาย เพราะมีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เป็นตัวช่วยเตือนสติ ตอกย้ำให้รู้ว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้าง

“วิธีการเก็บเงินของผมคือ จะแยกบัญชีเงินออมไว้เลย ที่สำคัญต้องมีวินัยห้ามใจตัวเองให้ได้ ผมเชื่อว่าการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทำให้เก็บเงินได้ดีขึ้น ความรู้เรื่องการเงินมีความสำคัญมาก ๆ แม้ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้นำความรู้บางอย่างไปใช้ แต่ในอนาคตเราต้องได้ใช้แน่นอน โดยส่วนตัวผมชอบเรื่องการเก็บเงินมากที่สุด เพราะทำให้เรามีเป้าหมาย”

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี มุ่งมั่นและตั้งใจเดินหน้าจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เด็ก ๆ และผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถนำไปวางแผนการเงินในชีวิตประจำวันได้ที่ Facebook : fai-fah by ttb หรือติดตามกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่ https://www.ttbfoundation.org