ทบ. ร่วมมือ กทม. บูรณาการช่วยประชาชน พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตลอดปี 2567

 

วันนี้ (24 ต.ค.66)​ เวลา 15.00 น. ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้ พลโท อานุภาพ ศิริมณฑล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นผู้แทนกองทัพบก พร้อมด้วย พลตรี ณัฐเดช จันทรางศุ รองแม่ทัพน้อยที่ 1 ผู้แทนกองทัพภาคที่ 1 และ พลตรี นรินทรักษ์ เชษฐศิริ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายทหาร) ร่วมประชุมหารือกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะทำงาน เพื่อบูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กองทัพบกได้นำข้อห่วงใยและนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนของผู้บัญชาการทหารบกรวมถึงช่องทางในการติดต่อประสานงานทั้งระดับผู้บริหาร และหน่วยปฏิบัติงาน ที่กองทัพบกได้แบ่งมอบพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนทั้ง 50 เขต ชี้แจงให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะทำงานได้รับทราบ อีกทั้งยังได้หารือในการบูรณาการ เตรียมรับมือกับปัญหาอุทกภัยและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ตลอดปี 2567 อย่างสมพระเกียรติ

ซึ่งที่ผ่านมา กองทัพบก ได้สนับสนุนกรุงเทพมหานครในหลายรูปแบบ อาทิ การมอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และเตรียมการช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง, การใช้ยุทโธปกรณ์ของทหารช่างขุดลอกคูคลอง กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลเพื่อเปิดทางระบายน้ำ, การกรอกกระสอบทราย ทำแนวกันน้ำตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ลดปัญหามลพิษต่างๆ

     ทั้งนี้ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพบกให้ความสำคัญอย่างเสมอมา

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์