มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา ชาวตรอกสาเกเหตุเพลิงไหม้บ้าน !!

214

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนตรอกสาเก เขตพระนคร กรุงเทพฯตามที่ได้เกิดอัคคีภัยบ้านเรือนประชาชนบริเวณชุมชนตรอกสาเก แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเพลิงไหม้ในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก ภายหลังจากเกิดเหตุ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ นำข้าวต้ม พร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น หลังจากนั้น แผนกสาธารณภัย ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ได้จัดทีมลงพื้นที่เพื่อรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยต่อเนื่องในทันที


วันนี้ (วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 15 ครอบครัว 22 คน โดยมอบเงินสดคนละ 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว 3 ชุด รายบุคคล 19 ชุด ในการนี้ มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มอบเงินสดคนละ 400 บาท จำนวน 22 คน มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ มอบเงินสดครอบครัวละ 400 บาท จำนวน 15 ครอบครัว และมูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังษี ได้มอบข้าวสารให้คนละ 10 กิโลกรัม จำนวน 22 คน คิดเป็นมูลค่าการช่วยเหลือทั้งสิ้น 120,100 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมี นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร ร่วมในพิธี ณ บริเวณชุมชนตรอกสาเก เขตพระนคร กรุงเทพฯตลอดระยะเวลากว่า 113 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ดังปณิธาน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ต่อไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์