ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รับรางวัล The Best Work Flow Contact Center
(Under 100 seats)
จากเวที TCCTA Contact Center Awards 2023 ตอกย้ำความมุ่งมั่นการ.
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

56

นางสาวอุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ์ ผู้บริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร รับรางวัลประเภทองค์กร The Best Work Flow Contact Center (Under 100 seats) – Bronze Award จากเวที TCCTA Contact Center Awards 2023 ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร ในการพัฒนาการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ธนาคารมีการปรับปรุงกลยุทธ์มาโดยตลอด จนมาถึงช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา มีลูกค้าของธนาคารจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางมาทำธุรกรรมที่สาขาได้ ธนาคารจึงนำเสนอบริการสินเชื่อบ้าน โดยลูกค้าสามารถยื่นความประสงค์ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านผ่านหน่วยงานที่ให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือ CIMB Thai Care Center ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยได้ โดยพนักงานจะเป็นผู้รับเรื่องเพื่อดำเนินการให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงการแจ้งผลพิจารณา ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าและไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาติดต่อสาขาของธนาคาร นอกจากนี้ ยังถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการทำงานของพนักงานและระบบงานอย่างสูงสุดอีกด้วย ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เมื่อเร็วๆ นี้