KKP เปิดตัว “Twin-Win Note” ตอบโจทย์การลงทุนช่วงตลาดหุ้นผันผวน
ชูจุดเด่นคุ้มครองเงินต้น 100% พร้อมรับผลตอบแทนขั้นต่ำ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

140

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในประเทศไทย ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มียอดขายสูงสุดของช่วงปี 2566(YTD) ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อ “Twin-Win Note” เพื่อตอบโจทย์การลงทุนในช่วงตลาดหุ้นผันผวน โดยมีจุดเด่นที่คุ้มครองเงินต้น 100% และมีการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำ เป็นทางเลือกการลงทุนสำหรับผู้มีมุมมองว่าหุ้นไทยยังคงมีความผันผวน และเคลื่อนไหวแบบ sideway หรือคาดการณ์ได้ยาก

ดร.วีรวิชย์ ฤกษ์จำนง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 11 ปี ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ได้ผสานความร่วมมือและองค์ความรู้ร่วมกับ บล.เกียรตินาคินภัทร จนนำไปสู่การออกแบบและพัฒนา เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ประเภทหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้มีความหลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์แบบคุ้มครองเงินต้น (Principal Protected Product) และผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้น (Yield Enhancement Product) โดยครอบคลุมปัจจัยอ้างอิงต่าง ๆ อาทิ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อตอบโจทย์มุมมองการลงทุนทุกรูปแบบอย่างยืดหยุ่น
“โดยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนค่อนข้างสูงจากปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ อาทิ ประเด็นความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทย เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในหลายๆ ประเทศ ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เป็นผลให้ยังมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย นักลงทุนจำนวนมากจึงเลือกที่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองเงินต้นในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น สะท้อนผ่านปริมาณการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภทคุ้มครองเงินต้นที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลข้างต้น KKP จึงได้ออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Twin-Win Note เพื่อตอบโจทย์การลงทุนในช่วงตลาดหุ้นผันผวน”

นายจุฬวิชช์ ชัยธชวงค์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริหารผลิตภัณฑ์การเงินและสนับสนุนธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Twin-Win Note สกุลเงินบาทที่ KKP เสนอขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับหุ้นไทยที่มีการคุ้มครองเงินต้นเต็มจำนวน (100% Principal Protected Product) ซึ่งออกแบบเพิ่มเติมให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ (Minimum Guarantee Yield) เมื่อถือจนครบกำหนดอายุสัญญา ในขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ทั้ง 2 ทิศทางไม่ว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงภายใต้ระดับราคาที่กำหนด นอกจากนี้ลักษณะโครงสร้างของ Twin-Win Note มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับการใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายสถานการณ์ KKP จึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้จะสามารถเข้ามาเพิ่มมิติการลงทุนของผู้ลงทุนในสภาวะปัจจุบันได้เป็นอย่างดี”

สำหรับผู้ลงทุนที่มีความสนใจหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Twin-Win Note สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเงื่อนไขการลงทุนได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555