ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับว่า การจัดทำร่างดังกล่าวยังไม่เสร็จเรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และเมื่อเสร็จแล้วคงจะไม่มีการปรับแก้ไขใดๆอีกคาดว่า จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาได้ภายในเดือน ส.ค. นี้ ซึ่งหากจะมีการปรับแก้อะไร ก็คงจะอยู่ในขั้นตอนนี้ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่จะดำเนินการ

ทั้งนี้ นายวิษณุ กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ว่า หลังจากที่คณะกรรมการฎีกากฤษฎีกาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว และได้มีการปรับแก้ไขร่างฯ โดยขณะนี้ได้ส่งไปร่างฯที่ สนช. แล้ว และจะไม่มีการเปิดความคิดเห็นตามที่มีกระแสเรียกร้องของบางฝ่าย