“รังสิมันต์”ดอดพบรมว.ยธ.ถกปัญหาความมั่นคงหลากมิติ

161

“รังสิมันต์”พร้อมคณะกรรมาธิการความมั่นคง ดอดพบ “ทวี สอดส่อง” รมต.ยุติธรรม หารือปัญหาด้านความมั่นคงหลากมิติ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายรังสิมันต์ โรม สส.พรรคก้าวไกล เปิดเผยผ่าน facebook ว่า วันนี้ผมและคณะกรรมาธิการความมั่นคง ได้เดินทางมา
กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานแรก เพื่อหารือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง โดยผมต้องขอขอบคุณท่าน ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สำหรับข้อมูลที่คณะกมธฯ ได้รับในครั้งนี้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เช่น เรือนจำไม่พอกับจำนวนนักโทษ, ความล่าช้าในพิสูจน์สัญชาติ, การไกล่เกลี่ยหนี้กยศ., การออกระเบียบการบันทึกภาพถ่ายขณะจับกุมตาม พรบ.อุ้มหายฯ, ยาเสพติดและสารตั้งต้นยาเสพติดที่ความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่งผมเชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้การทำงานของกมธ.ดียิ่งขึ้น

และในส่วนที่อยู่นอกเหนืออำนาจของกมธ. เช่น มาตรการเยียวยาของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกักขัง, การตรวจพิสูจน์ DNA, การติดตามผู้ป่วยจากยาเสพติด ซึ่งต้องใช้งบประมาณจากรัฐ แต่ผมเชื่อว่าการพูดคุยในครั้งนี้ สามารถส่งเสียงสะท้อนไปยังรัฐบาลได้ไม่มากก็น้อย เพื่อนำมาสู่การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในปีถัดไป

รวมทั้งข้อเสนอและคำถามของสมาชิกกมธ. เช่นแนวทางการแก้ปัญหาเยาวชนติดใบกระท่อม, ข้อเสนอให้ ICRC (คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ) เข้าสังเกตุการณ์ในเรือนจำ ซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปพิจารณาต่อไป

สำหรับในส่วนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างขบวนการยาเสพติด บ่อนการพนัน ซึ่งทำโดยอาชญากรข้ามชาติ, อัตราการกระทำความผิดซ้ำ ที่เพิ่มสูงขึ้น, มาตรการเยียวยาตาม พรบ.อุ้มหาย ที่กระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างการศึกษา ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่คณะกมธ.ความมั่นคงฯ จะเร่งศึกษาและติดตาม เพื่อช่วยหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหาต่อไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์