เสนาธิการทหารบก ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกสหรัฐอเมริกาในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับอย่างเป็นทางการ

วันที่ 16 ต.ค.66 พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ เสนาธิการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ พลโท โจนาธาน พี บรากา(Lt. Gen. Jonathan P. Braga) ผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกสหรัฐอเมริกา (USASOC) เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อหารือในประเด็นต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนากองทัพของทั้งสองประเทศให้มีเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ เสนาธิการทหารบก ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการเชิญเข้าร่วมการประชุม ผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก (IPACC) เมื่อเดือนกันยายน 2566 ที่ ประเทศอินเดีย เนื่องจากเป็นการประชุมที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ขณะเดียวกัน กองทัพบก ก็ได้เข้าร่วมการประชุมมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดกัน พร้อมกล่าวยินดีที่ทั้งสองประเทศ ได้มีความร่วมมือทางทหารมาอย่างยาวนาน รวมทั้งมีการริเริ่มและสานต่อกิจกรรมทางการทหารให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยสหรัฐอเมริกาได้ส่งนายทหารนักเรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษาทางทหารของไทย และส่งกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ขอบคุณสหรัฐอเมริกาที่ให้การสนับสนุนการฝึกผสมระหว่าง กองทัพบกไทย กับ กองทัพบกสหรัฐอเมริกาในรูปแบบการฝึกผสม Joint combined Exercise Training (JCET) ประกอบด้วย การฝึกแลกเปลี่ยนด้านการปฏิบัติการพิเศษ ภายใต้รหัส Balance Torch และการฝึกแลกเปลี่ยนด้านการต่อสู้การก่อการร้าย ภายใต้รหัส Vector Balance Torch รวมถึง การแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลรบพิเศษ (Special Forces Rotational Element – SFRE) รวมไปถึงการฝึกร่วมผสมภายใต้รหัส Cobra Gold ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งนับว่ามีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพลให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การหารือในครั้งนี้ กองทัพบกไทย จะนำประเด็นต่างๆไปพิจารณาและดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับประเทศชาติต่อไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์