“ผบ.ต่อศักดิ์”นัด รอง ผบ.ตร.ถก“โผนายพล” รอง ผบ.ตร.-ผบช. ก่อนเสนอชื่อเข้าที่ประชุม ก.ตร. 16 ตุลานี้

3870


วันที่ 14 ต.ค.ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์รายงานว่า ในวันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค. ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจาณารายชื่อข้าราชการตำรวจ ที่มี พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผบ.ตร.(กมค.) พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.(มค.). พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.(ปป.) รวมถึง รรท. รอง ผบ.ตร. รรท.จตช.และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. เข้าร่วมประชุมตำแหน่งที่ว่าง รอง ผบ.ตร.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร.5 ตำแหน่งและ ผบช.18 ตำแหน่ง

ก่อนนำรายชื่อผู้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ เข้าให้ที่ประชุม ก.ตร.วันที่ 16 ต.ค.เวลา 08.00 น.โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ก.ตร.ร่วมกับ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจากการเลือกตั้งของตำรวจ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากแต่งตั้ง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รศ.ประทิต สันติประภพ ศ.ศุภชัย ยาวะประภาษ นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะเลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมประชุม

สำหรับ ระดับ รอง ผบ.ตร.และผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นการพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส  ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2565 ฉบับใหม่ ระดับรองผบ.ตร.ว่าง 3 ตำแหน่ง พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง นรต.รุ่น 39  เป็น จตช. พล.ต.ท.สราวุธ การพานิช รองผบ.ตร.บร. พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์  นรต.รุ่ต 42 รอง ผบ.ตร.สส. ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. 5 ตำแหน่ง พิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) รพ.ตำรวจ  พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจะพันธ์ ผบช.สตม. นรต.รุ่น 39  พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7  พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 นรต.รุ่น 41 และ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. นรต.รุ่น 43
ระดับ ผบช.ว่าง 18 ตำแหน่ง มีระดับ รอง ผบช.อาวุโส ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2565 ฉบับใหม่ กำหนดให้ใช้อาวุโส 50 เปอร์เซ็นต์คิดเป็น 8 ตำแหน่ง พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ. พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รองผบช.ภ.5 พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม รองผบช.น.และพล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รองผบช.ตชด.


ผบช.หน่วยหลักที่ ผบ.ตร.ไว้วางใจอยู่ที่เดิม พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. รุ่น 40 รับผิดชอบพื้นที่ กทม. พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 นรต.รุ่น 42  คุมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวสำคัญภาคใต้ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. นรต.รุ่น 50  โชว์ผลงานจับกุมคดีสำคัญ และ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท.นรต.รุ่น 40  สานต่องานอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พนันออนไลน์ ค้าอาวุธปืนกระสุนปืนออนไลน์และหลอกลวงช่องทางออนไลน์ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.ผบ.ตร. นรต.รุ่น 41 พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร.นรต.รุ่น47  พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย จเรตำรวจ(สบ8) หัวหน้าจเรตำรวจ นรต.รุ่น 48


สำหรับรายชื่อผู้ที่คาดว่า คณะกรรมการฯชุดดังกล่าวมีมติเป็นผู้เหมาะสมนั้นมีดังต่อไปนี้ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. นรต.รุ่น 40 ขึ้นเป็น ผบช.ภ.1 พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 นรต.รุ่น 42 พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 นรต.รุ่น 43 เบียดเก้าอี้ ผบช.สตม.และผบช.ภ.2  พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รองผบช.ภ.3 นรต.รุ่น 41 อาวุโส ลำดับ 1 เป็น ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รองผบช.ภ.7 นรต.รุ่น 40 พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ รอง ผบช.ภ.1 นรต.รุ่น 42 เบียด ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.สยศ.นรต.40 เป็น ผบช.ภ.5 เบียดกับ พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รองผบช.ภ.5 พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.กมค. นรต.รุ่น 46 หัวหน้าชุด PCT4 โยกเป็น ผบช.ภ.6 พล.ต.ท.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. นรต.รุ่น 40 โยกเป็น ผบช.ปส. หาก พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส.นรต.รุ่น 41 โยกไปเป็น ผบช.ภ.7  พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ขึ้นเป็น ผบช.ภ.9  พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด.นรต.รุ่น 40 ขึ้นเป็น ผบช.ตชด.


พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รองผบช.ก. หัวหน้าสำนักงาน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร.รรท.รอง ผบช.สกพ. เบียด พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รองผบช.สกพ. เบียดเป็น ผบช.สกพ. พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. นรต.รุ่น 41 โยกเป็น ผบช.สพฐ.ตร. เข้ามาดูแลงานพัฒนากำลังพล พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.นรต.รุ่น 42 เป็น เบียดกับ พล.ต.ต.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.นรต.รุ่น 47 เป็น ผบช.ศ.,พล.ต.ต.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ7) เลื่อนเป็น นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) รพ.ตำรวจ  พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รองผบช.ก.ขยับเป็น ผบช.สตส. พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.น.นรต.48 เลื่อนเป็น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.(ประสานงานนายกฯ) พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รองผบช.สงป.นรต.รุ่น 45 เป็น ผบช.งป.เป็นต้น

#Thaitabloid  #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์