ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช 2566

1850

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์