กรุงศรี จับมือ โกลบอลเฮ้าส์ เพิ่มทางเลือกในการชำระเงินให้กับลูกค้า
รายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ให้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านบริการ Krungsri Make a Pay

71

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ต่อยอดความร่วมมือกับ โกลบอลเฮ้าส์ ขยายช่องทางการชำระเงินแก่ลูกค้าด้วย Krungsri Make a Pay โซลูชันบริการชำระเงินแบบใหม่ ทางเลือกในการรับชำระเงินจากคู่ค้าและลูกค้ารายย่อย ให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นางสาวนิลวรรณ จีระบุญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรี เข้าใจโจทย์ความท้าทายของการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินที่ต้องมีความง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เราจึงมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อย โดยการนำเทคโนโลยี API มาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม สำหรับ Krungsri Make a Pay บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ถือเป็นตัวช่วยที่ลงตัวสำหรับลูกค้าธุรกิจในด้านการรับชำระเงินอย่างแท้จริง ที่ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรม มีระบบป้องกันที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากลแล้ว ยังช่วยให้ลูกค้าของธุรกิจสามารถชำระเงินได้ทันทีจากแอปพลิเคชัน หรือช่องทางต่าง ๆ ของผู้ประกอบการด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการเติมเต็มโซลูชันดิจิทัล ให้ลูกค้า สามารถเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจในระบบการชำระเงิน”

Make a Pay บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับลูกค้าธุรกิจ และร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการในการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันของร้านค้าหรือธุรกิจซึ่งต่อเชื่อมสู่แพลตฟอร์ม KMA krungsri app ช่วยให้ร้านค้าสามารถปิดการขายและรับเงินได้เร็วขึ้น ลดการดำเนินงานของผู้ประกอบการพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารบัญชีด้วย ล่าสุดได้เพิ่มช่องทางใหม่ ‘Make a Pay-Pay with KBOL’ สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการและ SME ซึ่งต่อยอดจากบริการรับชำระเงินสำหรับลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทาง Make a Pay-Pay with KMA ที่ธนาคารได้เปิดบริการและเป็นที่นิยมจากผู้ใช้บริการ

นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจเลือกใช้โซลูชัน Make a Pay-Pay with KBOL ของกรุงศรี กล่าวว่า “โกลบอลเฮ้าส์มุ่งมั่นมาโดยตลอดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งโกลบอลเฮ้าส์เองเรามีแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจเข้ามาเลือกซื้อสินค้า ดังนั้นนอกจากสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลายแล้ว กระบวนการที่โกลบอลเฮ้าส์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือ ระบบการชำระเงินที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งทำให้โกลบอลเฮ้าส์ตัดสินใจเลือกใช้บริการ Krungsri Make a Pay ซึ่งปัจจุบันขยายไปยังกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางการชำระเงิน โดยจะมีการเชื่อมต่อกับ Krungsri Biz Online App ให้ลูกค้าธุรกิจหรือร้านค้าสามารถชำระเงินได้ง่าย ด้วยระบบที่ถูกออกแบบมาจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าจริง ลูกค้าไม่ต้องกรอกข้อมูล เนื่องจากข้อมูลจะถูกดึงจากระบบอัตโนมัติ ขณะที่เราเองก็ได้รับเงินไว ตรวจสอบยอดเงินได้ทันที จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสต็อคสินค้า บริการ Make a Pay จึงเป็นโซลูชันการรับชำระเงินที่ทำให้ digital journey ของลูกค้าราบรื่นอย่างแท้จริง”

Make a Pay- Pay with KBOL นอกจากจะช่วยให้การทำธุรกรรมอย่างการชำระค่าใช้จ่ายระหว่างคู่ค้ามีชีวิตที่ง่ายขึ้นเพราะสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็นต้องเตรียมสินค้าไว้ล่วงหน้าในปริมาณมากเหมือนแต่ก่อน รวมถึงช่วยลดความผิดพลาดด้านตัวเลขทางบัญชี เป็นต้น

“ด้วยผลตอบรับอันดีจากการให้บริการรับชำระเงิน Make a Pay สำหรับลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทาง KMA krungsri app และช่องทางใหม่ในการรับชำระเงินสำหรับผู้ประกอบการอย่าง Make a Pay- Pay with KBOL และภายในปีนี้ธนาคารจะเปิดตัวอีกช่องทางอย่าง Make a Pay- Pay with CashLink ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกรรมให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน การเพิ่มสภาพคล่อง และยังตอบรับกับภูมิทัศน์การเงินในปัจจุบันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ ต่อยอดสู่การเติบโตในอนาคต” นางสาวนิลวรรณ กล่าวปิดท้าย