จากกรณีที่มีการเผยแพร่ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสำคัญคือ ให้ยกเลิกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2561 ที่เคยกำหนดให้ข้าราชการตำรวจชายตัดผมสั้น ขาวทั้ง 3 ด้าน ความยาวด้านบนไม่เกิน 3 เซนติเมตร เปลี่ยนเป็นผมด้านบนความยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลังความยาวไม่เกิน 1 เซนติเมตร

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษก ตร. กล่าวว่า สำหรับประกาศที่เห็นเผยแพร่ตามสื่อโซเชียลถือเป็นแบบร่างคำสั่งเท่านั้น ยังไม่ใช่ฉบับทางการที่ลงนามโดย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สำหรับร่างประกาศนี้ถือเป็นแนวคิดของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่เกิดจากการลงพื้นที่ตรวจราชการและได้สอบถามความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา จากนั้นได้มีดำริให้สำนักงานกำลังพล (สกพ.) ศึกษาแนวทางและผลกระทบจึงเกิดมาเป็นแบบร่างตามที่ได้เห็น


พล.ต.ท.อาชยน กล่าวอีกว่า สำหรับจุดประสงค์ในการแก้ไขระเบียบเรื่องนี้ เนื่องด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องการปรับประยุกต์ทรงผมของข้าราชการตำรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ลักษณะงานสถานที่พิเศษและพื้นที่พิเศษ ซึ่งระเบียบนี้หากถูกประกาศใช้จะมีผลกับตำรวจทุกนาย


ผู้สื่อข่าวถามว่าประกาศอย่างเป็นทางการจะประกาศเมื่อใด พล.ต.ท.อาชยน กล่าวว่า คาดว่าจะประกาศใช้เร็วๆนี้ และขอย้ำว่าแบบร่างที่ได้เห็นเป็นเพียงตัวร่างเท่านั้นไม่ใช่ทางการ

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์