ทบ.เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทำความดีน้อมรำลึกในหลวง ร.9 เนื่องใน“วันนวมินทรมหาราช”

124

ทบ.เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทำความดีน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ต.ค. นี้

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 คณะรัฐมนตรีได้ กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันนวมินทรมหาราช” หน่วยทหารของกองทัพบกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชน เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดเดือนตุลาคม อาทิ “กิจกรรม รด.จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศล” โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจะดำเนินการพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์, กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต, กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา และกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งหน่วยทหารได้มีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องกองทัพบก ขอเชิญชวนกำลังพล, ครอบครัวและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกับส่วนราชการและหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี สืบสานพระบรมราโชบาย ร่วมทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ได้ตลอดห้วงเดือนตุลาคมนี้

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์