“ผบ.ตร.”สั่ง 2 นายพลสีกากี ดูงานแต่งตั้งฯ และงบประมาณ

6623

ผบ.ตร.มีหนังสือคำสั่งให้ 2 นายพลสีกากี ดูงานแต่งตั้งฯ และงบประมาณ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล  ผบ.ตร. ได้มีคำสั่ง มีใจความระบุว่า เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการในสังกัด ตร. ถึง ผบช.สกพ.เพื่อให้การปฏิบัติราชการในสังกัด ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ในสังกัดต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย นับตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ก.ย.2566 โดยงดเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้

1.พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รอง ผบช.ก. ปฏิบัติราชการที่ สกพ. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง ผบช.สกพ. ตามที่ ผบช.สกพ. มอบหมาย

2. พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบช.น. ปฏิบัติราชการที่ สงป. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง ผบช.สงป. ตามที่ ผบช.สงป. มอบหมาย จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป “สั่งกล่าวระบุ”

#thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์