ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความชัดเจนในการจัดการเลือกตั้งช่วงระยะเวลา 150 วัน ว่าจะนับรวมช่วงเวลา 60 วัน ที่คณะกรรมการการเลือก (กกต.) จะรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่ว่า  อย่าไปพูดให้ยาว ยืนยันว่า หากมีปัญหาขัดแย้งไม่ใช่รัฐบาลเป็นคนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล ใครสงสัยก็ไปส่งเอง ศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับก็ไม่รู้ และกกต.ชุดปัจจุบันก็ไม่ได้สงสัย  แต่ขณะนั้นนายสมชัย ศรีสุทธิยากร สงสัยอยู่คนเดียว ถ้าชุดใหม่เข้ามาไม่สงสัยเรื่องก็จบ ไม่ต้องไปตีตนไปก่อนไข้ ถ้าจัดการเลือกตั้งเวลาเหลือมากกว่า 60 วันอยู่แล้ว