พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับฝ่ายความมั่นคง โดย กอ.รมน.ร่วมกับ ทหารและตำรวจในทุกพื้นที่ เร่งสำรวจและดำเนินการขับเคลื่อนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน โดยเฉพาะกับกลุ่มเกษตรกรในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการปลดพันธะของประชาชนที่ถลำเข้าไปเป็นหนี้นอกระบบ และถูกข่มขู่ คุกคาม เอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้ที่ปล่อยกู้ผิดกฎหมาย โดยต้องการให้โอกาสกันและกันเพื่อลุกขึ้นยืนอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน

พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำให้จัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือ โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปให้การช่วยเหลือ โดยขอให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมและขอความร่วมมือให้โอกาสกันและกัน ไม่ข่มขู่ เอารัดเอาเปรียบกัน เพื่อนำไปสู่การประนอมหนี้ และปรับโครงสร้างหนี้เข้าสู่ระบบต่อไป สำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่มีหน่วยงานเข้าไปให้การช่วยเหลือแล้ว ขอให้ติดตามประสานความคืบหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีผลเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้โอกาสประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงต่อไป

พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการในพื้นที่ ช่วยสำรวจและให้ข้อมูลกับ กอ.รมน.จังหวัด เพื่อร่วมแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชนต่อเนื่องกันไป และหากเจ้าหนี้นอกระบบรายใด ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่เข้าร่วมเจรจา ให้พิจารณามาตรการทางกฎหมายกับทุกราย

พล.ท.คงชีพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมจากการสำรวจขั้นต้น พบว่ามีเจ้าหนี้ หรือ นายทุนปล่อยกู้นอกระบบ 15,591 ราย มีลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อน 345,023 ราย มูลค่าหนี้รวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่รัฐได้เจรจาไกล่เกลี่ยและทำข้อตกลงแล้ว 54,772 ราย ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ พบว่า เกษตรกรกู้เงินมาลงทุนและผลผลิตไม่เข้าเป้า จึงกู้นอกระบบมาแก้ปัญหา โดยมักนำโฉนดที่ดินมาฝากไว้กับนายทุนและไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้ได้

ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือประชาชนที่ยังมีหนี้นอกระบบ ได้แจ้งข้อมูลให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทราบ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาไปด้วยกัน พร้อมทั้งขอเตือนผู้ปล่อยกู้ผิดกฎหมาย ให้หยุดพฤติกรรมการดังกล่าว