พม.เชิญชวนสนับสนุนสินค้ากลุ่มเปราะบางในงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม 31 ส.ค. ถึง 1 ก.ย. นี้

28778

พม. เชิญชวนสนับสนุนสินค้ากลุ่มเปราะบางในงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม 31 ส.ค. ถึง 1 ก.ย. นี้

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ 5) โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านสื่อสารสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมจัดงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 2566 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 66 – 1 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กระทรวง พม. นำโดยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) มีความตั้งใจที่จะนำเสนอข้อเสนอการพัฒนาองค์กรและนโยบายด้านสังคมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ (New Gen) ของกระทรวง พม. ผลการดำเนินงานด้านสังคมที่สำคัญของกระทรวง พม. ผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสังคมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย และความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมจากภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ กระทรวง พม. มีการออกร้านบริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทอฝัน by พม. และกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจากทั่วประเทศ รวมทั้งชุมชนและภาคีเครือข่าย กว่า 40 ร้าน อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ และงานฝีมือต่างๆ การจำหน่ายและประมูลทรัพย์หลุดจำนำจากสถานธนานุเคราะห์ กิจกรรมการแสดงความสามารถของกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคมฯ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 66 – 1 ก.ย. 66 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ กระทรวง พม. เพื่อร่วมกันสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบางและภาคีเครือข่าย อีกทั้งทั้งร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #Becausewecare