ที่ห้องปลายคลื่น โรงแรมลองบีช ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี ผบก.ศฝร.ภ.7 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาข้าราชการตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” โดยมี พ.ต.อ.บุญธรรม วรรณรัตน์ รอง ผบก.ภ.7,พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.7,พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรณธนสกุล ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7 คณะวิทยากร และข้าราชการตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 110 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มิ.ย. 61