นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวเปรียบเทียบระหว่างการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงกับการสร้างรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า โดยระบุว่า “หากการไม่สร้างรถไฟความเร็วสูงมีต้นทุนค่าเสียโอกาสมหาศาลต่อระบบเศรษฐกิจ

การสร้างรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจรช้าลงหนึ่งปี ก็มีค่าเสียโอกาสเช่นเดียวกัน
เพราะมันหมายถึงหนี้ของประชาชนที่ทบต้น
เสียโอกาสการพัฒนาตัวเอง
และเพิ่มโอกาสให้ชนชั้นนำสะสมทุนที่ทำให้เรายากจนและสิ้นหวังต่อไปอีก

welfare gain ของสวัสดิการสาธารณสุข 2 เท่าของงบประมาณที่จ่ายไป (ค่าเสียโอกาสของการไม่ลงทุนกับคนเพิ่มก็เช่นเดียวกัน)
ส่วนได้ที่ประชาชนได้รับของการศึกษาที่ฟรีและมีคุณภาพในช่วงแรกของชีวิต อาจสูงถึง 7 เท่าของงบประมาณที่ลงไป

ในประเทศที่คนแก่ไร้สวัสดิการ หากพ่อแม่เรามีสวัสดิการ welfare gain ไม่ต่ำกว่าสองเท่าเช่นกัน

หากเวลาของการไม่มีรถไฟความเร็วสูงมีต้นทุน
เวลาของสังคมไร้สวัสดิการก็มีต้นทุนมหาศาลและกระทบต่อชีวิตคนส่วนใหญ่เช่นกัน”

https://www.facebook.com/sustarum.t/posts/1977162575641545