ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์และอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวถึงการประชุมบอร์ด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560 ซึงบอร์ด ขสมก. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ ขสมก.ทำสัญญากับ ช.ทวี ร่วมกับสแกนอินเตอร์ โดยระบุว่า “หลังจากศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ให้ทุเลาการบังคับตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บอร์ด ขสมก.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 และ 20 ธันวาคม 2560 เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น นั่นหมายความว่าบอร์ด ขสมก.ไม่มีมติให้ ขสมก.ทำสัญญากับ ช.ทวี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีพร้อมทั้งซ่อมบำรุงรักษาเป็นเวลา 10 ปี ดังนั้น สัญญาที่ทำไว้แล้วนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ติดตามเรื่องนี้หลายท่านอยากรู้ว่าเหตุใดคำให้การของ ขสมก. จึงไม่สามารถหักล้างคำให้การของบอร์ดเสียงข้างน้อยจำนวน 4 คน ที่ไปให้ถ้อยคำในฐานะพยานตามหมายเรียกของศาลได้ เป็นผลให้ศาลมีคำสั่งดังกล่าวออกมา ทั้งนี้ ศาลได้มีหมายเรียกบอร์ดทั้งหมดจำนวน 10 คน ไปให้ถ้อยคำในฐานะพยาน แต่บอร์ดอีก 6 คน ไม่ไป

ผมได้เปรียบเทียบคำให้การโดยสรุปของ ขสมก. กับของบอร์ด 4 คน เพื่อให้ผู้ติดตามเรื่องนี้ได้พิจารณาว่าใครกันแน่ที่ไม่บิดเบือน

1. การประชุมบอร์ด ขสมก. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มีบอร์ดเข้าร่วมประชุม 9 คน จากทั้งหมด 10 คน ขสมก.อ้างว่าบอร์ดมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ ขสมก.ทำสัญญากับ ช.ทวี ร่วมกับสแกนอินเตอร์ ไม่มีบอร์ดคนใดมีมติไม่เห็นชอบ แต่ในขณะลงมตินั้น รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร ซึ่งเป็นหนึ่งในบอร์ดเสียงข้างน้อย ได้ออกจากที่ประชุม ทำให้มีบอร์ดเหลือ 8 คน ซึ่งนายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานบอร์ดได้กล่าวว่า “คณะกรรมการมีความเห็นชอบตามเสนอ แต่ยกเว้นอนุมัติให้ ขสมก.ใช้มติที่ประชุมวันนี้ดำเนินการ ให้เอามติที่พร้อมข้อสังเกตออกมาว่าสรุปอย่างไร และก็วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เราก็บันทึกอีกทีหนึ่ง ขอดูตรงนั้นอีกที ในหลักการเราอนุมัติแต่ขอดูเวิร์ดดิ้งกับดูการดำเนินการที่กล่าวไป เพราะ 2 วันเอง ไม่แน่ใจว่าการบันทึกทั้งหมดครอบคลุมตามที่เราเสนอหรือเปล่า ถ้ามีบันทึกออกมาก่อน จะเวียนก่อนก็ดี ท่านคณะกรรมการจะได้ดูและมีความเห็นแก้ไขและไปรับรองในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เพราะ 2 วัน คงไม่มีผลอะไร” ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่ประธานที่ประชุมเป็นคนพูดเท่านั้น แต่ไม่มีผู้คัดค้าน บอร์ด ขสมก.จึงถือเป็นมติและมีผลใช้บังคับ

รศ.คณิต วัฒนวิเชียร พยานให้ถ้อยคำว่า ตนได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ หลายประเด็น แต่ไม่ได้รับคำตอบจาก ขสมก. จากนั้นตนได้รับโทรศัพท์ จึงเดินออกไปรับโทรศัพท์หน้าห้องประชุมใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที ปรากฏว่าได้มีการเลิกประชุมแล้ว ตนไม่ทราบว่าได้มีการลงมติกันหรือไม่ แต่เห็นว่าหากมีการลงมติ เจ้าหน้าที่จะต้องเชิญตนเข้ามาลงมติ จึงไม่คิดว่ามีการลงมติ แต่มีผู้มาแจ้งว่าประเด็นต่างๆ ที่สอบถามไปจะได้พูดคุยชี้แจงกันในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 20 ธันวาคม 2560

รศ.พัชรา พัชราวนิช พยานให้ถ้อยคำว่า ตนได้ซักถาม ขสมก.หลายคำถาม แต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ขสมก.จึงรับที่จะไปหาข้อมูลเพื่อนำมาชี้แจงในการประชุมครั้งต่อไป (20 ธันวาคม 2560) ขอยืนยันว่าที่ประชุมไม่ได้มีการลงมติให้ ขสมก.ทำสัญญากับ ช.ทวี ร่วมกับสแกนอินเตอร์

นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ พยานให้ถ้อยคำว่า ตนได้สอบถามและทักท้วงข้อสงสัยในการกำหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสม เนื่องจาก ขสมก.สืบราคาจากแหล่งเดียว และมีการซื้อขายกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น อีกทั้ง แหล่งดังกล่าวยังมีความเกี่ยวโยงกับ ช.ทวี ในฐานะผู้ถือหุ้นอีกด้วย ซึ่ง ขสมก.ไม่ควรใช้เป็นราคาอ้างอิง ตนจึงไม่อาจเห็นชอบอนุมัติให้ ขสมก.ทำสัญญากับ ช.ทวี ร่วมกับสแกนอินเตอร์ได้

พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ พยานให้ถ้อยคำว่า ตนได้สอบถาม ขสมก. 3 ประเด็น ซึ่งต่อมาประธานได้สรุปว่า เมื่อไม่มีใครถามแล้วถือว่าเห็นชอบตามที่ ขสมก.เสนอ แต่บอกว่า ให้ ขสมก.ไปจัดเอกสารและตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่บอร์ดสอบถามและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป (20 ธันวาคม 2560) ซึ่งเป็นการพูดของประธานคนเดียว ตนเห็นว่าการอนุมัติหรือเห็นชอบดังกล่าวเป็นการอนุมัติในหลักการโดยมีเงื่อนไขที่จะต้องนำรายละเอียดตามที่บอร์ดสอบถามมาชี้แจงในการประชุมครั้งต่อไป

2. การประชุมบอร์ด ขสมก. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีบอร์ดเข้าร่วมประชุม 6 คน จากทั้งหมด 10 คน เป็นการประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ขสมก.อ้างว่าได้ชี้แจงข้อสงสัยต่อบอร์ดแล้ว แต่ยังมีบอร์ด 3 คน ที่ติดใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ระยะเวลาที่ให้ผู้เสนอราคาเตรียมเอกสารโดยให้เวลาสั้นมาก การกำหนดราคากลาง และประเด็นอื่นๆ ซึ่ง ขสมก.ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ แต่เห็นว่ารายละเอียดเป็นไปตามรายงานการประชุม จากนั้นได้มีการลงมติ ปรากฏว่ามีบอร์ด 3 คน ไม่รับรองรายงานการประชุม ได้แก่ รศ.คณิต วัฒนวิเชียร พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ และนายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ส่วนบอร์ดอีก 3 คน ได้แก่ นายณัฐชาติ จารุจินดา นายสมศักดิ์ ห่มทอง และ รศ.พัชรา พัชราวนิช ไม่ได้ลงมติว่าไม่เห็นด้วย ซึ่งประธานก็ไม่ได้ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ และแม้ว่าทั้งสามคนไม่ได้แสดงออกโดยการลงมติอย่างชัดเจนอย่างเช่นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย แต่ประธานที่ประชุม (นายณัฐชาติ จารุจินดา) ถือว่า นายณัฐชาติ จารุจินดา นายสมศักดิ์ ห่มทอง และ รศ.พัชรา พัชราวนิช มีมติเห็นด้วย เมื่อมีเสียงรับรองเท่ากัน ประธานจึงมีสิทธิ์ออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง โดยออกเสียงเห็นด้วย แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวในรายงานการประชุมหรือข้อความการถอดเทปแต่อย่างใด

รศ.คณิต วัฒนวิเชียร พยานให้ถ้อยคำว่า ได้ตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 แล้วพบว่ามีหลายประเด็นที่ตนซักถามแล้วไม่ได้คำตอบ และไม่มีการบันทึกความเห็นและข้อซักถามของตนไว้ในรายงานการประชุมดังกล่าว ตนจึงทำหนังสือโต้แย้งอย่างเป็นทางการไปยัง ขสมก. ทั้งนี้ ตนได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

รศ.พัชรา พัชราวนิช พยานให้ถ้อยคำว่า เมื่อบอร์ดได้เห็นรายงานการประชุมซึ่งระบุว่ามีการลงมติให้ ขสมก.ทำสัญญากับ ช.ทวี ร่วมกับสแกนอินเตอร์ ทำให้บอร์ดต้องสอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่ได้อภิปรายกันในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และยังไม่ได้รับคำชี้แจง ซึ่งในการประชุมครั้งหลังเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ประธานไม่ได้ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรายงานการประชุมครั้งก่อน แต่ รศ.คณิต วัฒนวิเชียร พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ และนายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ได้แถลงว่าไม่เห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน ส่วนประธานไม่ได้พูดว่ามีมติไปทางใด สำหรับตนนั้นของดออกเสียง เพราะเพิ่งได้รับรายงานการประชุมในวันประชุม โดยขอยืนยันว่าในขณะงดออกเสียงนั้นยังไม่มีการปิดประชุม

นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ พยานให้ถ้อยคำว่า ตนไม่เห็นชอบทั้งสองกรณีคือ ไม่เห็นชอบให้ ขสมก.ทำสัญญากับ ช.ทวี ร่วมกับสแกนอินเตอร์ และไม่เห็นชอบในการรับรองมติที่ประชุมครั้งก่อน

พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ พยานให้ถ้อยคำว่า ได้เห็นรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 พบว่ามีการตอบคำถามที่บอร์ดได้ซักถามเพียงบางประเด็นเท่านั้น ตนจึงแสดงเจตนาลงมติไม่รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน และไม่เห็นชอบให้ ขสมก.ทำสัญญากับ ช.ทวี ร่วมกับสแกนอินเตอร์

อ่านทั้งหมดแล้ว ลองตรองดูว่าในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มีการลงมติให้ ขสมก.ทำสัญญากับ ช.ทวี ร่วมกับสแกนอินเตอร์หรือไม่ และในการประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีบอร์ดลงมติไม่รับรองรายงานการประชุม 3 คน งดออกเสียง 1 คน และรับรอง 2 คน ตามคำให้การของบอร์ด 4 คน หรือไม่รับรอง 3 คน และรับรอง 3 คน ตามคำให้การของ ขสมก.

ทั้งหมดนี้ พอจะรู้ว่าคำให้การของใคร ขสมก.หรือ บอร์ด 4 คน ที่ไม่บิดเบือน ใครบิดเบือนหรือให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จก็จะถูกลงโทษ เมื่อได้ข้อยุติจากศาลปกครองแล้ว หวังว่า ขสมก.จะเร่งจัดหารถเมล์ใหม่ให้ได้ในไม่นาน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล”

เปรียบเทียบคำให้การขสมก. VS บอร์ด 4 คนใครไม่บิดเบือน?หลังจากศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561…

โพสต์โดย ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ – Dr.Samart Ratchapolsitte เมื่อ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2018