ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการแบ่งเขตเลือกตั้ง ว่า สำนักงาน กกต.ได้เตรียมความพร้อม โดยก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ กกต.จังหวัดไปดำเนินการเตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ 3 รูปแบบ โดยยึดจำนวนประชาชน ภูมิประเทศ เขตพื้นที่ ในระหว่างที่รอ พ.ร.ป.ว่าด้วย ส.ส.มีผลใช้บังคับ ซึ่งเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วก็จะได้นำทั้ง 3 รูปแบบไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ กลุ่มการเมือง นักการเมือง ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง

“ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน ก่อนที่จะเสนอกลับมายัง กกต.เพื่อให้เลือกรูปแบบที่ใช้ดำเนินการจะเป็นธรรมมากที่สุด ซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่าพื้นที่ใดเขตเลือกตั้งจะลดลง เพราะกฎหมายใหม่กำหนดให้มีเขตเลือกตั้ง 350 เขต จากเดิม 375 เขต ทั้งนี้ การให้เตรียมการไว้เนื่องจากเกรงว่าถ้ารอกฎหมายลูกมีผลใช้บังคับจะทำไม่ทัน จึงให้เตรียมการไว้เพื่อที่จะไม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่ง”