ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (7 มิ.ย.) ได้มีการเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2558 ว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2559 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบนั้น นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้บุคคลที่มีรายชื่อรายชื่อต่อไปนี้ กลับไปดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิม

1. นายสถิรพร นาคสุข นายก อบจ.ยโสธร
2. นางมลัยรัก ทองผา นายก อบจ.มุกดาหาร
3. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่
4. นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการออกคำสั่งดังกล่าว ว่า ภายหลังกระทรวงมหาดไทยให้ต้นสังกัดตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้ง 4 ราย ปรากฏว่า ไม่มีความผิดอย่างที่ถูกข้อกล่าวหา กระทรวงมหาดไทยจึงทำเรื่องแจ้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช.) ให้ดำเนินการรายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นเหตุให้มีคำสั่งให้คืนตำแหน่ง 4 นายกอบจ.ในท้ายที่สุด