ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ชี้แจงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงมติให้ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี ว่าเพิ่งเห็นรายงานจากข่าว แต่ไม่เคยได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากกกต.  อย่างไรก็ตามในกรณีหุ้นที่ข่าวอ้าวถึงนั้น ตนได้รายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)อย่างน้อย 4 ครั้งในอดีตที่ผ่านมา

“หุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นที่เมียได้รับมาจากพ่อ ที่เป็นมรดกตกทอดมาเมื่อ 37 ปีก่อน และเป็นหุ้นที่ถือครองกันในภายใครอบครัว จึงไม่ได้เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นรวมกัน6-7 คนเป็ญาติภรรยา ซึ่งก็อยู่ในสภาพเช่นนั้นไม่มีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทอะไร นับตั้งแต่ได้รับแจ้งกกต.ก็เตรียมจะอธิบายตามขั้นตอนต่อไป” นายดอน กล่าว

ในขณะเดียวกันนายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกรณีที่ กกต.มีมติว่านายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากคู่สมรสถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ว่า กำลังอยู่ระหว่างการทำคำวินิจฉัย ซึ่ง กกต.ทุกคนน่าจะลงนามครบในสัปดาห์นี้ และคาดว่าจะส่งศาลรัฐธรรมนูญสัปดาห์หน้า โดย กกต.มีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายดอน รายเดียว โดยการที่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง ก็มีอำนาจที่จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าขาดคุณสมบัติก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง ก็จะทำให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้อีก เว้นแต่จะพ้นตำแหน่งไปแล้วสองปี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (8)