รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หนึ่งในผู้ที่เคยขึ้นปราศรัยบนเวทีกปปส. โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คทำนองว่า ตนเองนั้นเตรียมวางมือจากการเป็นอาจารย์ เพื่อที่จะเข้ารับตำแหน่งในรัฐบาล ซึ่งเจ้าตัวยังไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียด โดยระบุว่า “๒๑ ปีที่โลดแล่นอยู่กับการเป็นอาจารย์
คือ ๑๓ ปีที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันนี้จึงขอมาอำลา
และประกาศต่อหน้าองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ว่า

“ทางที่เลือก
มิใช่เพื่ออำนาจ แต่เพื่อประเทศชาติของเรา”

จักษ์ พันธ์ชูเพชร
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑”

๒๑ ปีที่โลดแล่นอยู่กับการเป็นอาจารย์คือ ๑๓…

โพสต์โดย ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018