นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวเรียกร้องให้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ออกมาขอโทษต่อสังคม ต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ผ่านโซเชียลมีเดีย กรณีกั๊กที่นั่งสอบ หลังทำเด็กพลาดโอกาสมาแล้วหลายคน ว่า การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา2561 ผ่านระบบ TCAS ซึ่งสร้างความกังวัลให้กับนักเรียนที่เข้าสอบและผู้ปกครองจำนวนมากและนักเรียนจำนวนหนึ่งนัดกันเข้าชื่อเพื่อไปทวงถามความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งระบบจัดทำข้อมูลรวมในการรับนักศึกษาในปีนี้ทำให้การเลือกของนักเรียนมีความซ้ำซ้อน

“เด็กเก่งที่เลือกไว้ในคณะสำรอง ดึงคะแนนรวมการประมวลผลสูงขึ้นเป็นการกักที่เรียนและทำให้ผู้สม้ครที่คะแนนรองลงมาไม่ถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือก และต้องรอให้สละสิทธิ์ ทำให้ต้องสมัครหลายรอบ ทปอ.ทำได้เพียงให้สมัครรอบ3อีก สะท้อนให้เห็นระบบการจัดการที่ล้มเหลว ขาดการมีส่วนร่วมของนักเรียนที่มีส่วนได้เสียและไม่ได้ทำความเข้าใจให้ทั่วถึงก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงระบบ” นายชินวรณ์ กล่าว

นายชินวรณ์ จึงกล่าวเรียกร้องให้ เลขาธิการทปอ.และเลขาธิการ สกอ.ออกมาขอโทษ ก่อนที่จะมีการประกาศผลการสอบเพราะเมื่อประกาศผลแล้ว นักเรียนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องแต่ประการใด ปัญหานี้เหมือนยอดน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำของวิกฤติการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ไม่ตอบโจทย์ของประเทศ ปัญหาคุณภาพของอาจารย์ ปัญหาการวิจัยและพัฒนาเป็นต้น แต่น่าเสียดายว่าผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าถึงรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง

“วันนี้จึงคิดได้เพียงจะจัดตั้งกระทรวงใหม่ เพิ่มรัฐมนตรีอีกคนหนึ่ง ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหาตรงจุดหรือไม่ ผมขอเสนอแนะให้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดก่อนเกิดวิกฤติอุดมศึกษาไทย นั้นคือปัญหาคุณภาพบัณฑิตที่ต้องเป็นพลเมืองในยุคอนาคต ปัญหาความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยต่อคุณภาพและผลผลิตบัณฑิตต่อการมีงานทำ ปัญหาการเป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศเป็นต้น” นายชินวรณ์ กล่าว