กองทัพบกแจ้งเคลื่อนย้ายยานเกราะล้อยาง Stryker เพื่อปรนนิบัติบำรุงในวันที่ 25 พ.ย. 65 โดยเคลื่อนย้ายจากท่าเรือแหลมฉบังจ.ชลบุรี ใช้เส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7- หมายเลข 9 – ถนนพหลโยธิน เข้า จ.สระบุรี ไปยังกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จ.สระบุรี

จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก