นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวถึงกระแสข้อเสนอเรื่องการรื้อรัฐธรรมนูญ 2560 ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ จากกลุ่มการเมืองต่างๆ ในช่วงนี้ โดยระบุว่า “ยังจำได้ไหมว่าผมเคยรณรงค์ไม่ให้รับรัฐธรรมนูญ เหตุผลในขณะนั้นคือ

1 ริดรอนพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ ซึ่งหลังลงประชามติแล้วก็มีการแก้ไขบางส่วน ตามที่ผมเคยท้วงติงไว้นั้น

2 ไม่เป็นไปตามหลักการร่างรัฐธรรมนูญตามที่บัญญัติไว้เป็นกรอบ11ประการในการร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 2557

3 เป็นรัฐธรรมนูญที่พิกลพิการ ใครมาเป็นรัฐบาลก็บริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ เพราะกำหนดกลไกและเงื่อนไขให้รัฐบาลอ่อนแอปวกเปียก ทำให้ประเทศชาติอ่อนแอ คณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายติดคุกไปครึ่งตัวแล้วทำงานลำบากสุดๆ ประชาชนจะเดือดร้อนวิบัติ

ดังนั้น ผมจึงเห็นด้วยและสนับสนุน ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่องต่างๆและเพื่อปรับให้ระบบบริหารของประเทศมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างแท้จริง”

ยังจำได้ไหมว่าผมเคยรณรงค์ไม่ให้รับรัฐธรรมนูญ เหตุผลในขณะนั้นคือ 1 ริดรอนพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์…

โพสต์โดย Paisal Puechmongkol เมื่อ วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2018