ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “ไม่ ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรสมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านการสื่อสารและภาคอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต รวม 22 หน่วยงาน โดยมีนายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.53​ ปี) ร่วมลงนาม