พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกรณีพรรคอนาคตใหม่แถลงเปิดตัวพรรคและชูนโยบายนิรโทษกรรมทางการเมืองให้กลุ่มคนที่ต้องคดีการเมืองยุค คสช.หากได้รับการเลือกตั้ง ว่า ตอนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง แต่การที่พรรคการเมืองจะหาเสียงหรือนำเสนอนโยบายต่างๆ เป็นเรื่องทางการเมืองที่สามารถทำได้อยู่แล้ว ซึ่งเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญก็ได้เขียนช่องทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้ว และหากจะนำเสนอเป็นแนวนโยบายหรืออุดมการณ์ของพรรคการเมือง ก็ไม่น่าจะมีปัญหา ถ้าเป็นการเสนอแก้โดยใช้ระบบของกฎหมายก็คงอยู่ในกรอบซึ่งทำได้อยู่แล้ว และสามารถนำเสนอต่อประชาชนได้ ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะสนับสนุนหรือไม่ ต้องรอดูในการเลือกตั้ง

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.โดยเฉพาะในเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้ง ว่า ขึ้นอยู่กับร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด กกต.ก็จะออกระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยในข้อเท็จจริงในพื้นที่แต่ละจังหวัดก็จะพอทราบอยู่แล้วว่าจะมีการแบ่งเป็นกี่เขต แบ่งอย่างไร แต่การแบ่งเขต กกต.ต้องฟังเสียงประชาชนในพื้นที่และผู้สมัครเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งโดยปกติ กกต.จะให้ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดเสนอรูปแบบการแบ่งเขตในแต่ละเขตมา 3 รูปแบบ จากนั้นจะมีการรับฟังเสียงของประชาชนและผู้สมัคร ก่อนที่ กกต.จะมีมติคัดเลือก

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่พรรคการเมืองเก่าที่ยังดำเนินกิจกการจะต้องแจ้งผลการยืนยันการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองมายังนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 31 พ.ค. ตามคำสั่ง คสช. ว่าได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าขณะนี้มีพรรคการเมืองทยอยแจ้งมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่ามีพรรคการเมืองใดบ้าง แต่ทุกพรรคการเมืองก็ต้องรายงานข้อมูลมาให้นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิ้นเดือนนี้