วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวแสดงความรู้สึกเสียใจกับครอบครัวเด็กที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่ง ในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีเด็กและผู้ใหญ่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก และศูนย์เด็กเล็กดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวง พม. ทั้งนี้ ได้สั่งการด่วนให้รองปลัดกระทรวง พม. และรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดหนองลำภูโดยเร็วที่สุด เพื่อกำกับดูแลการช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวง พม. ซึ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่จิตวิทยา จำนวน 8 คน จากหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจครอบครัวเด็กที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจนกว่าจะกลับมามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นเป็นปกติ เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องช่วยเหลือในเวลานี้

นอกจากนี้ ได้สั่งการด่วนให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้เคียง พร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home พม. และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ช่วยกันเฝ้าระวังศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวง พม. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดคิดที่นำมาซึ่งความสูญเสียเช่นนี้ขึ้นในจังหวัดอื่น