เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 7 จ.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้เป็นประธานในพิธี “มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ รุ่น 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”โดยมี พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย ผบก.อก.ภ.7, พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7รอง ผบก., คณาจารย์ศฝร.ภ.7, ผกก. และข้าราชตำรวจในสังกัดภ.7 เข้าร่วมพิธี

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำรวจภูธรภาค 7 นักเรียนนายสิบผู้สำเร็จการฝึกอบรมออกไปปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ จำนวน 556 นายในการนี้ได้กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ให้นำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับระหว่างฝึกอบรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และขอให้จงระลึกอยู่เสมอว่าชาติบ้านเมืองจะมั่นคง ประชาชนจะเป็นสุข อยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และยุติธรรมของตำรวจเป็นประการสำคัญ ขอให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถืออุดมคติตำรวจ และยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง “ผบช.ภ.7 กล่าว”