วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 19.00 น. ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย อาคารมณียา กรุงเทพฯ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.เปิดเผยว่า ได้รับเชิญให้ร่วมการเสวนา ในหัวข้อ “การปราบปรามการค้ามนุษย์” โดยในงานนี้ มีผู้เข้าร่วมเสวนามาจากหลากหลายสาขาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคม ภาคประชาชน นักวิชาการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นตัวแทนของภาครัฐ ร่วมเสวนาในด้านการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาในงานนี้ ประกอบด้วยผู้สื่อข่าวจากหลากหลายประเทศด้วยกัน ซึ่งต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีจะการสะท้อนถึงปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยได้อธิบายถึงลักษณะและรูปแบบของการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบของการบังคับใช้แรงงานทั้งในรูปแบบทั่วไป และในภาคการประมง การบังคับค้าประเวณี การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นหลักในการขับเคลื่อนงานดังกล่าวคือ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง (ศพดส.ตร.) ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ ตนได้รับหน้าที่ขับเคลื่อนงานดังกล่าว ได้สร้างผลการปฏิบัติในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด จนส่งผลให้สหรัฐอเมริกาให้การยอมรับและพิจารณายกระดับไทยจาก Tier 2 Watchlist กลับขึ้นมาอยู่ Tier 2 ซึ่งผลงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมนี้ ประกอบด้วย 1. การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากต่างประเทศกลับไทยอย่างปลอดภัย 2. การสืบสวนขยายผลลงโทษผู้กระทำผิดทั้งกระบวนการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีโดยมุ่งเน้นให้ผู้กระทำผิดต้องถูกลงโทษ 4. การใช้กฎหมายฟอกเงินมาบังคับใช้ เพื่อตัดโอกาสการกลับมาทำผิดซ้ำอีก 5. การช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เร่งรัดการเยียวยาผู้เสียหาย โดยทำงานร่วมกับ พม. 6. การพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 7. การจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 8. การสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ตและ 9. การจัดโครงการ D.A.R.E. 2 C.A.R.E. ซึ่งให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความรับรู้ และสามารถป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

โดยในปีนี้จะดำเนินการตามนโยบายโดยใช้การป้องกันก่อนเกิดเหตุให้มากขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระยะยาวให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากนานาประเทศที่จะร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับประเทศต่อไป “ผู้ช่วย ผบ.ตร.”