ม.ค.-ก.ย. 65 ตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 215 นาย เป็นการ ไล่ออกจากราชการ จำนวน 169 นาย

ผบ.ตร.เผยไม่ห่วงกรณีม็อบนัดชุมนุมวินิจฉัยนายก 8 ปี 30 ก.ย.นี้

วันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 9/2565 ซึ่งมีคณะกรรมการก.ตร., ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ ก.ตร.วินัย คณะอนุกรรมการ ก.ตร. ร้องทุกข์ และคณะอนุกรรมการก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุม มีวาระการประชุมฯ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เงินเดือน และ เงินตอบแทนพิเศษ รวมถึงการพิจารณาจัดทำแนวทางในการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ ตามประมวล จริยธรรมของข้าราชการตำรวจ เป็นต้น ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง

พล.อ ประวิตร เปิดเผยว่า ที่ประชุม ก.ตร. ได้คืนตำแหน่ง ให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและถูกสำรองราชการ ก่อนหน้านี้ กลับเข้ารับตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตามที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) กล่าวภายหลังการประชุมว่า วันนี้มีการประชุมก.ตร.ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณนี้ มีรายละเอียดเรื่องเพื่อทราบ 4 เรื่อง เรื่องพิจารณา 7 เรื่อง ประเด็นที่สื่อมวลชนสนใจเรื่องการพิจารณาแต่งตั้ง ทางประธานก.ตร.ได้ชี้แจงไปแล้ว

เมื่อถามถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดี “นายกฯ 8 ปี” ในวันที่ 30 ก.ย. นี้ จะมีการชุมนุมด้วยนั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า เท่าที่ทราบทางผู้ชุมนุมได้มีการประกาศอยู่แล้วว่าจะมีการชุมนุม ซึ่งทางตำรวจไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็ดูแลเหมือนทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร ทั้งนี้ในที่ประชุมทาง พล.อ.ประวิตรได้กำชับในเรื่องการให้บริการประชาชน เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่ของตำรวจ กำชับเรื่องของการพิจารณาถ้าจำเป็นต้องออกกฎ กติกาใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายตำรวจใหม่ก็ให้ทาง ก.ตร.ไปเร่งรัด

ด้าน พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษกตร.) กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมก.ตร.นัดสุดท้ายในปีงบประมาณ 2565 โดยคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากร บุคคล ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ของข้าราชการตำรวจ เดือน ก.ย. 65 มีข้าราชการตำรวจ ลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 27 นาย ซึ่งเป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 19 นาย และปลดออกจากราชการ จำนวน 8 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. 65 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 215 นาย เป็นการ ไล่ออกจากราชการ จำนวน 169 นาย และปลดออกจากราชการ จำนวน 46 นาย จะเห็นว่าการลงโทษข้าราชการตำรวจถ้ากระทำผิดวินัยจะดำเนินการด้วยความรวดเร็ว คาดว่าแนวโน้มที่ข้าราชการตำรวจจะกระทำผิดคงจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีความเข้มข้นในการกวดขันทางวินัย และมีพ.ร.บ.ตำรวจใหม่ รวมถึงกฎหมายลูกอีกหลายฉบับที่จะมาดูแลข้าราชการตำรวจ

พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าวว่า ทางพล.อ.ประวิตรได้เร่งรัดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกกฎหมายลูกมารองรับให้ทันตามเวลา เพื่อรองรับพ.ร.บ.ตำรวจใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ก็เร่งรัดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลสิทธิประโยชน์เรื่องสวัสดิการของตำรวจ และมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ คือพล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ซึ่งเดิมเป็นสำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีผลกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผ่านก.ตร.เป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากเป็นไปตามกฎหมาย เมื่อการดำเนินการทางวินัยยังไม่แล้วเสร็จ และเกินห้วงระยะเวลาที่กำหนด จึงให้สิทธิประโยชน์ในการกลับเข้ารับราชการเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีคำสั่งไปแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เหตุผลเนื่องจากการพิจารณาสั่งการทางวินัยยังไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 87/2 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จึงให้พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา กลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนและให้ถือว่าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนนับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าการพิจารณาสั่งการจะเสร็จสิ้นและมีคำสั่ง