BAM ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดโครงการ HOME & HOPE ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสระบุรี

115

นายดนัย ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ และนายสุพจน์ บุญยงค์ ผู้จัดการสำนักงานสระบุรี พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 150,000 บาท โดยมี นางจณิตา เทียนชัยมงคล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายพชร ศรีมหาเอก นายอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แทนรับมอบ ภายใต้ชื่อ. “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วยการปลูกสร้างบ้าน ที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป