นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงขั้นตอนหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ว่า ขั้นตอนต่อไป จะนำเสนอร่างพ.ร.ป.ดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป  แต่ในขั้นตอนปฏิบัติจะต้องรอคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญก่อน จึงจะส่งให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯได้

อย่างไรก็ นายพรเพชร ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุดสอบถามไปยังประธานศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 24 พ.ค. ในสถานการณ์เร่งรัดเรื่องการเลือกตั้งที่เชื่อมโยงกับร่างพ.ร.ป. ว่าต้องรอคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ หรือไม่ เพราะได้มีการแถลงต่อสาธารณะไปแล้ว หากศาลฯแจ้งกลับมาว่าสามารถดำเนินการต่อได้ทันที ก็จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป เนื่องด้วยในสภาวการณ์ที่มีการเร่งรัดให้มีการจัดการเลือกตั้ง และเร่งรัดให้ประกาศใช้ร่างกฎหมายลูกดังกล่าวจึงต้องการดำเนินการโดยเร็ว

ทั้งนี้หากประกาศใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการแล้วกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้ทันที